Budowa domu wielorodzinnego Orzesze

Budowa budynku wielorodzinnego w Orzeszu

– Powierzchnia użytkowa : 1 271,88m2

– Kubatura: 4 680,15 m3

– Liczba mieszkań :20

Czas realizacji: czerwiec 2017- listopad 2018